Ttwassiwel

Ttwassiwel, être parlé (langue, dialecte) (fr) - to be spoken (en) - ser hablado (idioma, dialecto) (es) - تُكُلِّمَ

Ẓer daɣ: adrawal, agdawal, amawal, amseknawal, aɣawal, asawal, asawlan, aseknawlan, assiwel, awal, awalan, imsiwel, ssiwel, tamawalt, tamsawla, taɣawalt, taseknawalt.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.