Tuqqla

Tuqqla (tuqqliwin), [ZW] ẓer uɣal.

Agdawal: adwal.

Addad amaruz: tuqqla (tuqqliwin).

Ẓer daɣ: amaqqal, amsuɣal, assemsuɣal, imsuqqel, msuɣal, qqel, ssemsuɣal, ssuqqel, ttwassuqqel.


Tasniremt:

Tuqqla n yezruzaɣ - retour des réfugiés - vuelta de refugiados - عودة اللاجئين

Tuqqla ɣer tezrawin - retour aux études - vuela a los estudios - عودة إلى الدراسة

Tuqqla ɣer tmurt - retour au pays - vuelta al país - عودة إلى البلاد

Tuqqla ɣer udabu - retour au pouvoir - vuelta al poder - عودة إلى الحكم

Tuqqla ɣer umahil - retour au travail - vuelta al trabajo - عودة إلى العمل

Tuqqla tadelsant - rentrée culturelle - vuelta cultural - دخول ثقافي

Tuqqla taɣurbizt - rentrée scolaire - comienzo del curso escolar - دخول مدرسي

Tuqqla tasdawant - rentrée universitaire - comienzo del curso univeritario - دخول جامعي

Tuqqla taseklant - rentrée littéraire - vuelta literaria - دخول أدبي

Tuqqla tunṣibt - rentrée officiale - vuelta oficial - دخول رسمي، عودة رسمية للعمل


Aql-iken deg - Vous êtes dans - You are in - Ustedes están en - أنتم في

Asegzawal n Tmaziɣt - Dictionnaire Amazigh - Français - Amazigh - English Dictionary - Diccionario Amazigh - Español - قاموس أمازيغي - عربي


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.