Tusna

Tusna (tusniwin), [ZW] nid de guêpes - avispero - عش الدبابير

Agdawal: angul n yireẓẓan, takennift, tallunt n yireẓẓan, tarẓaẓayt, taɛnunt n yerẓaẓen.

Addad amaruz: tusna (tusniwin).


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.